TSC - Thermal Ribbon Sizes

TSC - TTP 245 / 247 / 345 / 243M / 243E / 243 Plus / 243 Pro / 243E Pro / 342 Pro / 342 Plus / 

344 / 344M / 244ME / 244 Plus / 248M / 342 / 342M / TA200 / TA300 / TX200 / TX300 / TX600 

TSC - TTP 246M* / 2410M* / 644M* / ME240* / ME340* / TTP 384M / TTP-268M / TTP-366M - 

 *Max width is 110mm for these printers

TTP - 2410M / TTP-346M / TTP-644M / TTP-246M Plus / TTP-344M Plus / MX240 

- These printers can accept 600m long ribbons (max width 110mm)

TSC - TTP 245C / 343C / 244CE